meni

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.

Prikaži poruke meni

Poruke - YT1RXA

#1
Korisnička uputstva / Odg: D. M. R.
Avgust 18, 2018, 11:28:49 POSLE PODNE
Nije trik pitanje !! 
Tačno se zna ! No je Motorola unela zabunu oko nazva/oznaka svojih mototrbo modela !!!

Glasaj pa dsa vidimo !!!!
73
#2
Korisnička uputstva / D. M. R.
Avgust 14, 2018, 12:05:13 PRE PODNE
Da vas čujem radioamateri ,, DIGITALCI ,,

73
#3
Postojeći repetitori / Aktivni repetitori i hotspotovi u Sbiji
Avgust 12, 2018, 03:35:22 POSLE PODNE
U ove dve predhodne objave je svedeno trenutno stanje kad je sačinjen ovaj tekst na dan 12.08.2018.g. Å to ne znači da će toga biti i više, što je poželjno ili možda čak i manje, što nije baš poželjno !!!

U svakom slučaju svi koju su ziteresovani za DMR, koji bi da zajedničkim snagama i finansijama u svom lokalu postavili DMR repetitor mogu da se ovde na sajtu po forumima upoznaju o DMR-u. O uslovima za postavljanje jednog takvog repetitora mogu da dobiju iscrpne informacije o pravnim uslovima, o potrenim delovima i programima da repetitor proradi kako treba . . .

73, YT1RXA
Rajko, 062-227242
#4
Trenutno aktivni hotspotovi u privatnom modu u Srbiji

Na dan 12.08.2018.g.

DMR ID      U upotrebi kod, Vid hotspota              FW             Frekvencija           CC          Brand Meister        Srever
RS 2200012     YU4EMT     Unknown (MMDVM)   20170719   436.1000   436.1000   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200023     YT2LB       ZUMspot (MMDVM)   20180802   438.6004   438.6004   1   Linked in DMO mode   2621
RS 2200042     YU2MS      DVMega (MMDVM)   20180802   434.7875   434.7875   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200043     YU3SBB     ZUMspot (MMDVM)   20180802   436.0000   436.0000   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200052     YU3ABT     ZUMspot (MMDVM)   20180802   436.1000   436.1000   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200059     YT1NSB     DVMega (MMDVM)   20180802   436.0000   436.0000   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200065     YU1DZ       MMDVM_HS(MMDVM)   20180802   433.6125   433.6125   1   Linked in DMO mode   2622
RS 2200072     YU7RAY     MMDVM_HS(MMDVM)   20180802   434.8000   434.8000   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200100     YT1MYA     MMDVM_HS(MMDVM)   20180802   436.1000   436.1000   1   Linked in DMO mode   2302
RS 2200120     YU4DHM     MMDVM_HS(MMDVM)   20180802   433.6875   433.6875   1   Linked in DMO mode   2622
RS 2200126     YU1ZMZ      ZUMspot (MMDVM)   20180522   439.7575   439.7575   1   Linked in DMO mode   2841
RS 2200130     YT2OSM     MMDVM_HS(MMDVM)   20180802   433.4005   433.4005   1   Linked in DMO mode   2281
RS 2200146     YT3MN        MMDVM_HS(MMDVM)   20180802   433.4000   433.4000    1   Linked in DMO mode   2302

Kod ovog spiska lokacije su nebitne iz razloga što su u pitanju privatni uređaji snage oko 10-ak mW snage i koji ostvaruju saobraćaj u redovnom režimu do 300 m od lokacije ! ! !

73
#5
Postojeći repetitori / AKTIVNI REPETITORI U SRBIJI
Avgust 12, 2018, 03:03:29 POSLE PODNE
TRENUTNO AKTIVNI REPETITORI U SRBIJI

DMR ID       REG. i lokacija        Tip repetitora FW        IME            TX             RX        CC        TS status        BM server
RS 220010    YU0UBB Beograd     MMDVM (Repeater)   RU 10x   434.8625   433.2625   1   Slot 1 & 2 linked     2302
RS 220011    YU0UBV Beograd     MMDVM (Repeater)   RU 14    434.9500   433.3500   1   Slot 1 & 2 linked     2302
RS 220018    YU0URS Pirot          MMDVM (Repeater)   RU 14x   434.9625   433.3625   1   Slot 1 & 2 linked     2302
RS 220024    YU0USU Subotica     MMDVM (Repeater)   RU 7 x   434.7875   433.1875   1   Slot 1 & 2 linked     2302
RS 2200114    YT1NIV  Niš *          MMDVM (Repeater)   RU 0 x   434.6125   433.0125   1   Slot 1 & 2 linked     2302

Repetitor u hotspot režimu ( simpleksni rad )

DMR ID       REG. i lokacija        Tip repetitora FW        IME            TX             RX        CC        TS status        BM server
RS 2200045   YU7XAA Zrenjanin* MMDVM (MMDVM)   SU 16     433.4005   433.4005   1   Slot 1 & 2 linked     2302

Za sve repetitore i HS navedene u spisku je osnovna govorna grupa TG220 na TS1 dok je na TS2 osnovna govorna grupa DMR ID tog konkretnog repetitora !

*
Repetitori i simpleksni repetitori sa sedmocifarskim DMR ID su u postupku dobijanje redovne dozvole pa su pušteni u rad kao priavatni uređaji na liču dozvolu/licencu graditelja . . .
#6
Å to se tiče hotspota kao rešenje za slušanje DMR saobraćaja u slučaju ,, fancy74 ,, i to nije moguće ! Da bi hotspot bio FUNKCIONALAN mora i on da ima DMR ID i kao takav se prijavljuje na server kod B.M.-a da bi mogao da omoguću kompletno učestvovanje u DMR saobraćaju !!!
Nemojte dovoditi ,, fancy74 ,, u zabludu da kupuje sad i hotspot kad neće ni tako dobiti DMR signal dok ne odradi svoju LEGALIZACIJU! kako radioamatera dobijanjem licence i pozivnog znaka po redosledu koji sam već opisao !!!

73
#7
Kao prvo da se nešto razjasni !!!!!!!!!!!!!
Prislušni radioamater je saka osoba koja ima prijemnik ili primopredajnik na radioamaterskim frekvencijama i pri tom nesme da ide u predaju sa tim primopredajnikom !!!!!!
Licencirani radioamater je osoba koja je završila radioamaterski kurs, položila radioamaterski ispiti i ima izdatu dozvolu/licencu sa određenim pozivnim znakom i kao takva može da učestvuje u radioamaterskom saobraćaju !!!!!!
Koliko sam ja shvatio ,, Fansy74 ,, nije licencirani radioamater već je prislušni radioamater i kao takav nema licencu ! Samim tim ne može da koristi raduiuređaje ( samo na prijemu kao difuzni tranzistorski prijemnik ) a pogotovu nesme !!! da koristi DMR stanicu jer i tehnički je to onemogućeno tako da samo lcenzirani radioamateri sa važećom licencom mogu da prarticipiraju kod BM-a za DMR ID broj akako bi uopšte stanica mogla da prima DMR signal ! ! !

Znači na kurs pa polaganje I T D !!!!!!!!!

Antonić Radomir
YT1RXA Beograd